Susipažinkite su mūsų teikiamomis paslaugomis

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Kai kuriose išsivysčiusiose šalyse, tokiose kaip Japonija, žmogiškųjų išteklių trūkumas gali būti didelis ir sudėtingas iššūkis. Mūsų tarptautinio tinklo, sukurto per ankstesnes ir tebevykstančias misijas dėka, LJVA nustato ir įvertina jums reikiamus išteklius (pavyzdžiui, steigiant dukterinę įmonę Azijoje).

RINKOS ŽVALGYBA

Atlikdama trumpalaikius ar vidutinės trukmės rinkos tyrimus arba vykdydama konkurencijos stebėseną specifiniuose segmentuose, LJVA įvertina jūsų tikslines rinkas ir tarptautinių projektų perspektyvumą.

woman sitting on yellow armless chair near gray laptop computer
woman sitting on yellow armless chair near gray laptop computer
shallow focus photograph of black and gray compass
shallow focus photograph of black and gray compass
person holding camera lens
person holding camera lens
POTENCIALIŲ PARDAVIMŲ IDENTIFIKAVIMAS

LJVA dinamiška verslo lyderių ir veiklos vadovų duomenų bazė leidžia mums rasti idealiai jums tinkančius kontaktus partnerystei, pardavimams ar tarpininkavimui. Mūsų plati vykdomų ir užbaigtų plėtros projektų istorija leido mums sukurti įvairiapusį, funkcionalų ir aktyvų tinklą visose mūsų aptarnaujamose rinkose.

PARTNERIŲ PAIEŠKA

Siekdama sumažinti ilgalaikę riziką, susijusią su netinkamo partnerio pasirinkimu, LJVA padeda jums kreiptis ir atrinkti potencialius kandidatus, kurie galėtų sukurti jūsų pardavimo tinklą tikslinėse rinkose, nepriklausomai nuo numatomo partnerystės tipo (agentų ir (arba) platintojų tinklas, filialų ar dukterinių įmonių steigimas, franšizės tinklas, gamybos perkėlimas ir t. t.).

PARTNERYSTĖS VALDYMAS

Veiksmingai partnerystei reikia nuolatinio dėmesio. Pasitelkdama savo tarpkultūrinę patirtį ir rinkos žinias, LJVA stebi nustatytą partnerį (platintoją, agentą, franšizės gavėją ir kt.), padeda jam vykdyti tiesioginius rinkos veiksmus (pvz., nustatyti ir stebėti pagrindinius nuomonės lyderius), taip stiprindama jūsų pozicijas tikslinėse rinkose.

person sitting in a chair in front of a man
person sitting in a chair in front of a man
person in black long sleeve shirt holding persons hand
person in black long sleeve shirt holding persons hand
brown chess piece on chess board
brown chess piece on chess board
STRATEGINIS PROJEKTAVIMAS

Rinkos plėtra paprastai priklauso nuo dviejų esminių faktorių: veiksmingos partnerystės ir aiškios strateginės vizijos. Remdamasi savo veiklos patirtimi, LJVA padeda jums nustatyti strateginius prioritetus ir sukurti funkcinį verslo modelį.

PROJEKTŲ VALDYMAS

Kai kuriems pramoniniams projektams reikia kelerius metus stebėti produkto kvalifikaciją ir įgyvendinimą. LJVA, prisiimdama atsakomybę už atitinkamą projekto valdymą, teikia jums operatyvinę pagalbą iki pat pardavimo pradžios (atliekame naudotojų tendencijų ir profilio tyrimus, vykdo tolesnius komercinius ir techninius veiksmus, padeda įvertinti potencialių klientų poreikius ir t. t.).

timelapse photography of light
timelapse photography of light
man in blue sweater standing beside woman in white long sleeve shirt
man in blue sweater standing beside woman in white long sleeve shirt
black and silver laptop computer
black and silver laptop computer
PARDAVIMŲ STEBĖJIMAS

Prasidėjus komercinei veiklai kasdienė stebėsena tampa labai svarbi. Siekiant toliau plėtoti verslo veiklą ir užkirsti kelią bet kokiems srauto sutrikimams LJVA siūlo savo išteklius šiai stebėsenai užtikrinti (prognozavimas, užsakymų stebėjimas, specifikacijų pakeitimai ir t. t.) ir palaikyti glaudžius ryšius su galutiniais klientais.

PARDAVIMŲ PARUOŠIMAS

Bendradarbiaudama su partneriu arba tiesiogiai, LJVA padeda jums kurti ir įgyvendinti rinką atitinkančią ir veiksmingą pardavimo taktiką. Tai pasiekiama organizuojant mokymus, nustatant nuomonės lyderius, lobistus ir, jei reikia, bendraujant su jūsų potencialiais ir esamais klientais.

Naudodamasi savo komandos kompetencija ir veiklos patirtimi, LJVA siūlo platų tarpkultūrinių mokymų ir socialinio sąmoningumo ugdymo modulių spektrą.

Teikiame įvairias paslaugas - nuo konkrečiai šaliai skirtų informavimo seminarų iki tarpkultūrinės vadybos mokymų. Jų tikslas - suteikti dalyviams praktinių tarptautinio bendravimo įrankių, bendros tarpkultūrinės kalbos ir metodų, kaip optimizuoti darbą tarptautinėje komandoje.

Mūsų mokymo turinys gausiai paremtas mūsų operatyvinės grupės vykdomomis paramos misijomis. Mūsų tarpkultūriniuose modeliuose derinami teoriniai požiūriai, statistiniai duomenys ir empirinis indėlis. Tokiu būdu dalinamės su jumis savo partnerių ir konsultantų tarptautine patirtimi, užtikrindami mūsų sprendimų pritaikomumą.

Augant jūsų verslui, gali keistis jūsų struktūra, įmonės kultūra ir vertybės. LJVA remia jus šio proceso metu rengdama tarpkultūrinius mokymo seminarus, kurie neapsiriboja vien tarptautiniu aspektu. Mūsų moduliai suteikia jūsų komandai būtinų kultūrinių ir veiklos priemonių, kad ji galėtų veiksmingai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių atskaitos taškų, darbo metodų ir mąstymo procesų pokyčių nepriklausomai nuo konteksto.